• Słowo Wstępne

 PDF 

  


 

 • Effect of position on maternal haemodynamics during elective caesarean delivery under spinal anaesthesia

 PDF 

  


 • Ethanol intoxicated patient in the ED – does it always mean a trauma patient?

 PDF 

  


 • Ocena warunków intubacyjnych w skali Cormacka-Lehana, w zależności od różnych dawek rokuronium zastosowanych do intubacji u pacjentów operowanych w trybie planowym – doniesienie wstępne
  Assessment of intubating conditions in Cormack-Lehan scale, according to different doses of rocuronium applied to intubation of patients operated in planned mode – preliminary report

 PDF 

  


 • Skuteczność i bezpieczeństwo analgezji pooperacyjnej  ciągłym wlewem zewnątrzoponowym 0,2% ropiwakainy z sufentanylem lub fentanylem u  niemowląt i małych dzieci
  Efficacy and safety of 0.2% ropivacaine with sufentanil or fentanyl administered as a continuous epidural infusion for postoperative pain relief in infants and toddlers

 PDF  

 


 • Monitorowanie i farmakologiczne przerywanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego podczas znieczulenia u dzieci – wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 99 anestezjologów
  Monitoring and pharmacologic reversal of the neuromuscular block in paediatric patients – survey of practice among 99 anaesthesiologists 

 PDF 

  


 • Znieczulenie ogólne do cholecystektomii laparoskopowej w trybie pilnym u pacjenta obciążonego przewlekłą niezdiagnozowaną przed laty pourazową przepukliną przeponową – opis przypadku
  General anaesthesia for emergency laparoscopic cholecystectomy in a patient with a chronic, previously undiagnosed traumatic diaphragmatic hernia – a case report

 PDF 

  


 • Postępowanie anestezjologiczne do radykalnej cystektomii sposobem klasycznym
  Management of anaesthesia for open radical cystectomy

 PDF 

  


 • Cefamandol w profilaktyce okołooperacyjnej
  Cefamandole in perioperative prophylaxis

 PDF 

  


 • Wybrane metody oceny bólu pooperacyjnego u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
  Selected methods for the assessment of postoperative pain in children with developmental disabilities

 PDF 

  


 • Ryzyko wystąpienia zespołu stresu pourazowego u członków rodzin pacjentów leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii
  Risk of Posttraumatic Stress Disorder in family members of patients treated in Intensive Care Unit

 PDF 

  


 • Specyfika udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanemu w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC Część VII. Przygotowanie dokumentacji medycznej w warunkach taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym
  The specificity of medical first aid injured in combat in a tactical environment based on TCCC’s standard Part VII. Preparation of medical records under tactical combat casualty care for the injured

 PDF 

 


 • O bólu w wybranych wierszach Cypriana Norwida
  Pain as motive of the Cyprian Norwid poetry

 PDF