Gerontologia Polska 2024/4

 • Przyszłość transcendentna i transcendentalna, perspektywa czasowa, a wartości osób starszych
  Celina Timoszyk-Tomczak

PDF


 • Rozpowszechnienie zespołu long-COVID wśród starszych pacjentów przebywających w instytucjach opieki długoterminowej
  Agnieszka Neumann-Podczaska/em>

PDF


 • Polska wersja kwestionariusza do pomiaru selekcji, optymalizacji i kompensacji wg modelu P.B. Baltesa i M.M. Baltes (SOC48-PL) – struktura czynnikowa i równoważność pomiarowa w grupach wiekowych późnej, średniej i wczesnej dorosłości
  Ludmiła Zając-Lamparska

PDF


 • Umiejętności cyfrowe osób starszych w Polsce na tle krajów UE – analiza porównawcza
  Ewa Frąckiewicz, Iwona Bąk

PDF


 • Warunki mieszkaniowe i zadowolenie z miejsca zamieszkania w opinii miejskich srebrnych singli
  Tomasz Zalega

PDF


 • Postawy pielęgniarek wobec seniorów a ich staż pracy
  Jacek Łukasiewicz, Jolanta Dziewulska

PDF


 • Rak piersi w populacji geriatrycznej – czynniki ryzyka i strategie zapobiegania
  Krzysztof Wilczyński, Jakub Rybak, Barbara Magiera

PDF


 • Wielochorobowość u osób starszych – praktyczne aspekty diagnostyki i postępowania klinicznego
  Jakub Kisiel, Michał Chojnicki, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Agnieszka Neumann-Podczaska

PDF


 • Rehabilitacja społeczna osób starszych w Domach Pomocy Społecznej z wykorzystaniem wybranych form terapii zajęciowej
  Anna Szulc, Paweł Chruściel, Anna Bednarek, Jolanta Pacian, Kinga Augustowska-Kruszyńka

PDF


 • Samotność i rewizja życiowych wartości w świetle teorii gerotranscendencji
  Małgorzata Wałejko

PDF


 • Mikrobiota jako marker starzenia. Znaczenie wpływu mikrobioty na epigenom u osób starszych
  Barbara Macura, Marian Szczepanik

PDF


 • Wpływ chorób współistniejących na powikłania terapii warfaryną wśród pacjentów geriatrycznych – opis przypadku 77-letniego pacjenta z przepukliną mosznową
  Jakub Husejko, Dominika Strzała, Maciej Pesta

PDF


Gerontologia_okładka_24(1)

Subscription

Subscription of Gerontologia Polska is available here:
gerontologia@akademiamedycyny.pl